Kundereferanser

Inspiria Science Center Østfold

Science Center Østfold er ett av 8 regionale vitensentre i Norge. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi, hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. Senteret skal inneholde dagens og morgendagens teknologi, og skal stimulere til undring, refleksjon og læring. Borg Svakstrøm ble valgt som partner i prosjekteringsfasen, […]

Østfold Energi

Østfold Energi bruker Nordialog Borg først og fremst pga Tradebroker innkjøpsavtale og butikkens beliggenhet. I tillegg får vi god service, raske leveringer og god oppfølging av abonnementene slik at vi til enhver tid har abonnementer som er rimeligst for bedriften