Support for Microsoft Windows 7 er ved veis ende

Fra 14. januar 2020 vil ikke Microsoft sende ut sikkerhets oppdateringer til Windows 7 lenger.
Nå er tiden inne for å oppgradere til Windows 10
Hva menes med at supporten slutter?
Hvis du fortsetter å bruke Windows 7 etter at supporten har sluttet, vil maskinen fortsette å fungere, men den vil bli mer sårbar for sikkerhetshull og virus.

For å unngå sikkerhetshull og virus, anbefaler vi at du oppgraderer til Windows 10.