Mobil med sensitivt innhold på avveie?

Hver fjerde nordmann opplever å miste eller bli frastjålet mobilen. Hva gjør bedriften din dersom en telefon eller nettbrett med e-post og bedriftssensitiv informasjon kommer på avveie?

Tusenvis av smartmobiler forsvinner hvert år. Mange av disse er eid av arbeidsgiver og er fulle av både personlige og forretningsmessige opplysninger. Mange bedrifter mangler sikkerhetspolicy for de ansattes mobiler. Dette kan bli forretningskritisk den dagen en av bedriftens mobiler havner i feil hender.

Mobilsikkerhet inngår som en del av vårt mobilitetspolicy-program. Sammen med deg som kunde utarbeider vi blant annet interne retningslinjer for bruk av mobilt utstyr tilpasset din virksomhet og dine ansatte, samt at vi også inkluderer tydelige rutiner for håndtering av trafikkutgiftene gjennom Mobil Kostnadskontroll.

Vi bidrar også med kommunikasjon internt i bedriften før ny løsning tas i bruk. Utrullingen går raskere når de ansatte på forhånd er informert om hva, hvordan og hvorfor de skal installere påkrevd programvare på enheten sin.

Sikkerheten ivaretas gjennom predefinerte innstillinger og oppsett for fjernadministrasjon, også kalt Mobile Device Management (MDM), som blant annet gjør det enkelt og både fjerninstallere og ikke minst fjernslette innhold og programvare på mange enheter samtidig, når en måtte ønske det – 24/7/365.

Alt dette inngår i vårt totalkonsept Drift&Support, og vi kan garantere at hel eller delvis outsourcing av mobildriften skjerper sikkerheten. Les mer om Drift&Support.