Support for Microsoft Windows 7 er ved veis ende

Fra 14. januar 2020 vil ikke Microsoft sende ut sikkerhets oppdateringer til Windows 7 lenger.Nå er tiden inne for å oppgradere til Windows 10Hva menes med at supporten slutter?Hvis du fortsetter å bruke Windows 7 etter at supporten har sluttet, vil maskinen fortsette å fungere, men den vil bli mer sårbar for sikkerhetshull og virus. […]